Thoát vị đĩa đệm

Thoát vị đĩa đệm có quan hệ được không?

Khi bị thoát vị đĩa đệm, bạn có thể có nên quan hệ không? Ân ái vợ chông không hợp lý có thể khiến cho cơn đau tăng lên gấp bội. Sướng thì ít mà đau thì nhiều. Hãy cùng các chuyên gia của Việt Nam Forestry tìm hiểu về vấn đề này.

Read more...

Thoát vị đĩa đệm có đi bộ được không?

Có rất nhiều bệnh nhân gửi thắc mắc cho Việt Nam Forestry về vấn đề: “thoát vị đĩa đệm có nên đi bộ không“. Hôm nay, các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp các bạn có được câu trả lời cho câu hỏi này một cách thỏa đáng nhất.

Read more...

Herniated Disc – Symptoms, Causes, Prevention and Treatment - aans.org

These discs are round, like small pillows, with a tough, outer layer that surrounds the nucleus. Located between each of the vertebra in the spinal column, discs act as shock absorbers for the spinal bones.

Read more...

Herniated disk - Mayo Clinic

A spinal disk has a soft, jellylike center (nucleus) encased in a tougher, rubbery exterior (annulus). Sometimes called a slipped disk or a ruptured disk, a herniated disk occurs when some of the nucleus pushes out through a tear

Read more...

Do I Have a Herniated Disk? WebMD

Back pain can sneak up on you when you least expect it. One minute you're sitting comfortably in front of the TV, and the next you try to stand up, and -- ouch! -- a sharp pain radiates through your lower back.

Read more...